Kontaktujte nás:

Mojkacie rozprávky – www.mojkacierozpravky.eu

E-mail: rozpravky@mojkacierozpravky.eumojkacierozpravky@gmail.com
predávajúca: Ing. Štefánia Kiseľová, miesto podnikania: Federátov 6497/1, 080 01 Prešov

IČO: 45 709 114, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo živn. reg. 750-36682